Våre tjenester

Regnskap


Kundene våre får komplette periodiske regnskap, med resultat og balanse, samt åpne poster over kunder og leverandører. Spesifikasjoner tilpasses kundens ønsker.

Vi lager samtidig merverdiavgiftregnskap og står for rapportering og kontakt med skatteetaten. Innrapportering skjer via Altinn.

Regnskapet føres i Uni Micro og 24 sevenoffice. Her har kunden selv mulighet til å hente ut rapporter og holde seg oppdatert på sitt eget regnskap ved bruk av 24 sevenoffice


Lønn


Vi foretar komplett lønnsberegning med dokumentasjon til lønnsmottaker og bedriften. Vi innrapporterer forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift via Altinn.

Til dette arbeidet benyttes lønnsystemet i Uni Micro.

Fakturering


Vi utfører alt innen fakturering og utsendelse av fakturaer, og vi kan bistå med oppfølging av åpne poster.

Da dette er en integrert del av regnskapet, benytter vi Uni Micro og 24 sevenoffice. Her har også kunden mulighet til selv og fakturere via 24 sevenoffice.

Årsoppgjør


For kunder som ønsker det, lager vi ferdige årsoppgjør med komplett sett av ligningspapirer. Innsending skjer via Altinn.

Programvaren vi benytter er Total Årsoppgjør.


Copyright © All Rights Reserved