Våre tjenester

Copyright © All Rights Reserved

Lønn

 

Vi foretar komplett lønnsberegning med dokumentasjon til lønnsmottaker og bedriften. Vi innrapporterer forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift via Altinn.

Til dette arbeidet benyttes lønnsystemet i Uni Micro.

Våre tjenester

Regnskap

 

Kundene våre får komplette periodiske regnskap, med resultat og balanse, samt åpne poster over kunder og leverandører. Spesifikasjoner tilpasses kundens ønsker.

Vi lager samtidig merverdiavgiftregnskap og står for rapportering og kontakt med skatteetaten. Innrapportering skjer via Altinn.

Regnskapet føres i Uni Micro

 

Fakturering

 

Vi utfører alt innen fakturering og utsendelse av fakturaer, og vi kan bistå med oppfølging av åpne poster.

Da dette er en integrert del av regnskapet, benytter vi Uni Micro.

Årsoppgjør

 

For kunder som ønsker det, lager vi ferdige årsoppgjør med komplett sett av ligningspapirer. Innsending skjer via Altinn.

Programvaren vi benytter er Total Årsoppgjør.